Om oss

Vi lyssnar på dig och stödjer dig i din situation.

Vi tillhör riksorganisationen Unizon, som samlar fler än 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter i hela landet.

Ronneby Kvinnojour kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vi lyssnar på dig och stödjer dig i din situation.

Vi som svarar i telefonen har god förståelse och erfarenhet av möten med kvinnor som utsatts för alla former av våld. Det kan handla om en enskild våldshändelse eller kränkningar vid upprepade tillfällen. Förövaren kan vara din partner eller en annan för dig känd eller okänd person.