Vi hjälper dig

Samtalsstöd

På kvinnojouren finns vi tillgängliga både för samtal via telefon och/eller personlig kontakt. Kvinnojouren utgår från dina behov och önskemål. Kanske behöver du prata om din livssituation och din nuvarande relation. Kanske behöver du råd kring en polisanmälan eller en vårdnadstvist. Eller kanske har du kanske utsatts för sexuella övergrepp, antingen nyligen eller för flera år sedan. Du kan också oroa dig för en vän eller anhörig som du misstänker blir utsatt för våld av den hon är tillsammans med.

På vår jour arbetar bara kvinnor. Vi tar heller inte emot män. Det beror inte på att vi tror att alla män är våldsamma. Av erfarenhet vet vi dock att det är svårt att tala öppet om smärtsamma upplevelser av mäns våld och sexuella övergrepp när män är närvarande. Det känns helt enkelt tryggare att vara i en miljö där det bara finns kvinnor.

En del av våra jourkvinnor har egna erfarenheter av att vara utsatta för mäns våld, andra har det inte.  Vi är dock alla utbildade i hur våldet ser ut och vilken påverkan det har, och har därmed förståelse för det du eller din närstående blivit utsatt för.

Praktiskt stöd

Våra jourkvinnor kan, förutom att ge samtalsstöd och råd, också ge praktiskt stöd och hjälpa till med att kontakta myndigheter, bostadsbolag o s v.  Vi kan även följa med som stödpersoner vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst.